VIKING

niemiecki
Przejdź do treści

POLITYKA PRYWATNOŚCI
VIKING PACKAGING SP. Z O.O.Szanowni Państwo,


Zgodnie z Rozporządzeniem  Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych / RODO/. W związku z powyższym uprzejmie informujemy, że Państwa dane znajdują się w naszej bazie klientów i przedstawiamy zasady ich przetwarzania.

  • Administratorem Państwa danych jest firma Viking Packaging Sp. z o.o. z siedzibą 39-442 Chmielów ul. Lipowa 2.

  • Jako Administrator Danych, jesteśmy odpowiedzialni za zapewnienie bezpieczeństwa Państwa danych osobowych, sposób ich wykorzystania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Aktualnie, w związku z prowadzoną przez nas działalnością informujemy, że możemy przetwarzać dane osobowe w następujących procesach:

  • Dane osobowe naszych klientów oraz osób wskazanych do współpracy z klientami
Dane te przetwarzamy w celu świadczenia wszystkich naszych usług na jak najwyższym poziomie, na podstawie i w zakresie zawartych z naszymi klientami umów. Wszystkie informacje dotyczące konkretnych osób lub klientów będziemy przetwarzali przez okres świadczenia umowy, a po jej zakończeniu przez okres obowiązujących przepisów prawa.

  • Dane osób zainteresowanych współpracą z nami
Dane te przetwarzamy w celu nawiązywania współpracy z nowymi klientami, na wniosek osób zainteresowanych naszą ofertą, wyłącznie przez okres trwania negocjacji i rozmów handlowych. Wszelkie dane w tym zakresie posiadamy wyłącznie za Państwa zgodą oraz w podanym przez Was zakresie.

  • Informacje o kontrahentach
Dane te przetwarzamy w celu wywiązania się z obowiązków prawnych, takich jak np. ustawa o rachunkowości i to te przepisy stanowią podstawę do przetwarzania przez nas danych przez okres sześciu lat (zgodnie z aktualnym stanem prawnym pięć pełnych lat).

  • Informacje o naszych pracownikach oraz kandydatach do pracy
Dane te przetwarzamy w celu wywiązania się z obowiązków prawnych, takich jak np. ustawa kodeks pracy i to te przepisy stanowią podstawę do przetwarzania przez nas danych przez okres wymagany prawem. Dane dotyczące kandydatów do pracy posiadamy dzięki wyrażonym nam zgodą i przetwarzamy jest przez czas prowadzenia rekrutacji. Niemniej w sytuacji, kiedy wyrażacie Państwo zgodę na potrzeby przyszłych rekrutacji możemy je zatrzymać na okres dwóch lat.

  • Monitoring
Dane pochodzące z monitoringu wizyjnego przetwarzamy w celu ochrony osób i mienia, uważając to za swój usprawiedliwiony cel. Wszystkie zbierane w ten sposób dane przechowywane są przez okres maksimum jednego miesiąca. Nagrania te mogą być jedynie udostępnione instytucjom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.   

Państwa dane mogą zostać udostępnione podmiotom, z którymi współpracujemy i wykonują one zadania na nasze zlecenie i naszą rzecz /np. kurier, poczta, firma odpowiedzialna za ubezpieczenie należności, firma odpowiedzialna za obsługę BHP/, oraz innym instytucjom i urzędom w celu prawidłowej realizacji umów pracowniczych i handlowych.

Informujemy, że nie będziemy udostępniać żadnych danych podmiotom do państwa trzeciego /spoza unii/ oraz nie będziemy przekazywać żadnych danych organizacjom międzynarodowym.

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do otrzymania kopii, sprostowania, uzupełnienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W w/w celach mogą się Państwo skontaktować z siedzibą naszej firmy
39-442 Chmielów ul. Lipowa 2, lub wysyłając maila na adres biuro@vikingpackaging.pl

Przysługuje również Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych /poprzednio GIODO/.

Niniejsza Polityka obowiązuje od dnia 25 maja 2018r. do odwołania i realizuje obowiązek prawny wynikający z art. 13-14 RODO.

Wróć do spisu treści