Dotacje - VIKING

niemiecki
Przejdź do treści

Dotacje

Dotacja na kapitał obrotowy dla VIKING PACKAGING SP. Z O.O.
w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Nr umowy: POPW.01.05.00-18-0016/20-00

Cel projektu:
Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N).

Nazwa beneficjenta:
VIKING PACKAGING SP. Z O.O., 39-442 Chmielów ul. Lipowa 2

Koszt realizacji projektu:
87 917,16 zł

Kwota wydatków kwalifikowanych:
87 917,16 zł

Kwota dofinansowania:
87 917,16zł

Okres realizacji:
01.07.2020 – 30.09.2020

Wróć do spisu treści